Liên hệ trực tiếp:

Trung tâm GDNN-GDTX Nguyễn Văn Tố quận Hoàn Kiếm

Số 47 Hàng Quạt , Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0917290623
gdtx-nvto@hanoiedu.vn

Dấu * là phần không được để trống